الگوهای عروسکهای پارچه ای (شامل ١٠ عنوان)

• ۱۳۷۰ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
الگوهای عروسکهای پارچه ای (شامل ١٠ عنوان)
معرفی سرگرمی :

عروسک سازی با پارچه یکی از سرگرمیهای قدیمی آموزنده و خلاق است. در این مجموعه روش ساختن عروسکهایی که بر اساس تیپ های محلی ایرانی طراحی شده اند به همراه الگوی عروسکها و تصاویر رنگی ارا¦ه شده که شامل ١- مادر روستایی ٢- مرد روستایی ٣- زن مازندرانی ٤- مرد قشقایی ٥- زن نشسته با قلیان ٦- مرد ترکمن ٧- زن بلوچ و … است.

نام سرگرمی :

الگوهای عروسکهای پارچه ای (شامل ١٠ عنوان)

نوع :

آموزشی

گروه سنی :

د (دوره راهنمایی), هـ ( سالهای دبیرستان)

طراح گرافیک:

مرکز سرگرمیهای سازنده

طراح:

پرویز کلانتری طالقانی

نمونه ساز :

بیژن نعمتی شریف

ناظر هنری:

مرکز سرگرمیهای سازنده

ناظر فنی :

مرکز سرگرمیهای سازنده

قیمت :

١٣٠٠ ریال

عکاس :

محسن حاج منوچهری

تاریخ تولید :

١٣٧٠

شمارگان تولید :

٣٠٠٠٠ بسته

جنس :

کاغذ