اسلاید های ۱۲ عددی _ تا عمق آبی آب

• ۱۳۷۹ • آموزشی - علمی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
اسلاید های ۱۲ عددی _ تا عمق آبی آب
معرفی سرگرمی :

این سرگرمی مجموعه ای است شامل ۱۲ عکس با زیرنویس از نحوه زندگی جانوران دریایی و اقیانوسها و دریاها.
این مجموعه را می توان به کمک اسلایدنما مشاهده کرد.

نام سرگرمی :

اسلاید های ۱۲ عددی _ تا عمق آبی آب

نوع :

آموزشی – علمی

گروه سنی :

ب( سالهای دوم و سوم دبستان), ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان)

طراح گرافیک:

امیر حسن سلام زاده

طراح:

پرویز کلانتری طالقانی

نمونه ساز :

مرکز سرگرمیهای سازنده

ناظر هنری:

امیر حسن سلام زاده

ناظر فنی :

امیر حسن سلام زاده

قیمت :

۶۰۰۰ ریال

عکاس :

امیر حسن سلام زاده

تاریخ تولید :

۱۳۷۹

شمارگان تولید :

۶۹۰۰ بسته

جنس :

فیلم اسلاید و جنس جعبه از کریستال شفاف


توضیحات :

پیشنهاد دهنده :مجید قادری