آویز منظومه فضل

• ۱۳۸۰ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
آویز منظومه فضل
معرفی سرگرمی :

این آویز از ۹ تصویر مقوایی و سیم های مفتولی و نخ تشکیل شده و مزین به سخنان گهربار حضرت امیرالمومنین علی (ع) می باشد.

نام سرگرمی :

آویز منظومه فضل

نوع :

آموزشی

گروه سنی :

ب( سالهای دوم و سوم دبستان), ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان)

طراح گرافیک:

امیر حسن سلام زاده – مجید قادری

طراح:

مجید قادری

نمونه ساز :

امیر حسن سلام زاده

ناظر هنری:

امیر حسن سلام زاده – مجید قادری

ناظر فنی :

امیر حسن سلام زاده – مجید قادری

قیمت :

۱۰۵۰۰ ریال

عکاس :

امیر حسن سلام زاده

تاریخ تولید :

۱۳۸۰

شمارگان تولید :

۲۰۰۰ عدد

جنس :

مقوایی