پوستر عروسکهای دارا و سارا (در ۴ طرح)

• ۱۳۸۰ • فرهنگی - هنری
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
پوستر عروسکهای دارا و سارا (در ۴ طرح)
معرفی سرگرمی :

این پوستر جهت استفاده تبلیغاتی ومعرفی عروسکهای دارا و سارا به کودکان و نوجوانان، تهیه و طراحی شده است.

نام سرگرمی :

پوستر عروسکهای دارا و سارا (در ۴ طرح)

نوع :

فرهنگی – هنری

گروه سنی :

الف ( آمادگی و سال اول دبستان)

طراح گرافیک:

مجید قادری – سلام زاده امیر حسن

قیمت :

۲۵۰۰ ریال

تاریخ تولید :

۱۳۸۰

شمارگان تولید :

۱۱۰۰ نسخه از هر طرح

جنس :

کاغذ گلاسه صفحه