عروسک مبارک

• ۱۳۸۰ • فرهنگی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
عروسک مبارک
معرفی سرگرمی :

این عروسک به سفارش مرکز تولید تأتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت اجرای تأتر عروسکی مبارک طراحی و تولید شده است.

نام سرگرمی :

عروسک مبارک

نوع :

فرهنگی

گروه سنی :

الف ( آمادگی و سال اول دبستان), ب( سالهای دوم و سوم دبستان)

طراح گرافیک و بسته بندی:

امیر حسن سلام زاده

طراح:

فرزانه بابایی

نمونه ساز :

فرزانه بابایی

ناظر هنری:

مجید قادری

ناظر فنی :

مجید قادری

قیمت :

۱۷۵۰۰ ریال

عکاس :

امیر حسن سلام زاده

تاریخ تولید :

۱۳۸۰

شمارگان تولید :

۵۰۰۰ عدد

جنس :

PVC و پارچه