فیلم نما ۲

• ۱۳۸۱ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
فیلم نما ۲
معرفی سرگرمی :

این وسیله به صورت یک دوربین یک چشمی ساخته شده است و می توان انواع فیلمهای ۳۵ میلیمتری را با آن مشاهده نمود. هدف از تولید این سرگرمی تحریک علایق و استعدادهای کودکان و نوجوانان در زمینه کارهای تحقیقاتی است.به همراه فیلم نما دو حلقه فیلم استریپ نیز عرضه می شود.

نام سرگرمی :

فیلم نما ۲

نوع :

آموزشی

گروه سنی :

ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان), د (دوره راهنمایی)

طراح گرافیک و بسته بندی:

مجید قادری – امیر حسن سلام زاده

طراح :

مجید قادری – امیر حسن سلام زاده

نمونه ساز :

مرکز سرگرمیهای سازنده

ناظر هنری:

مجید قادری – امیر حسن سلام زاده

ناظر فنی :

مجید قادری – امیر حسن سلام زاده

قیمت :

۲۴۰۰۰ ریال

عکاس :

امیر حسن سلام زاده

تاریخ تولید :

۱۳۸۱

شمارگان تولید :

۵۰۰۰ عدد

جنس :

صفحه PVC , هایم پک