مکعب در مکعب

• ۱۳۸۲ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
مکعب در مکعب
معرفی سرگرمی :

این سرگرمی تشکیل شده از ١٦ قطعه که با کنار هم گذاشتن این قطعات می توان به آسانی اشکال هندسی ساخت وحتی با این قطعات می توان به دلخواه اشکال متنوعی را به صورت سه بعدی به وجود آورد.
این سرگرمی دارای آموزش درک بعد و دید فضایی می باشد که با ساختن احجام هندسی تشخیص ابعاد هر جسم به آسانی امکان پذیر می گردد.

نام سرگرمی :

مکعب در مکعب

نوع :

آموزشی

گروه سنی :

ب( سالهای دوم و سوم دبستان), ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان)

طراح گرافیک و بسته بندی:

امیر حسن سلام زاده -مجید قادری

نمونه ساز :

مرکز سرگرمیهای سازنده

قیمت :

۱۴۰۰۰ ریال

عکاس :

امیر حسن سلام زاده

تاریخ تولید :

۱۳۸۲

شمارگان تولید :

۱۰۰۰۰ عدد

جنس :

صفحه PVCو باوکیوم ABS