گربه می خواهد ماهی بگیرد

• ۱۳۷۴ • داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

یک روز گربه ای که در کنار ماهیگیری نشسته بود دید که ماهیگیر ماهی بزرگی صید کرد. با تعجب گفت: چقدر ماهیگیری آسان است. بعد نزدیک رودخانه آمد و دمش را در آب فرو کرد. ماهی بزرگی دم گربه را گاز گرفت و او را به داخل آب برد. سرانجام ماهیگیر گربه را نجات داد، اما گربه هنوز نفهمیده است چرا بعضی کارها آسان به نظر می آید، و وقتی آنها را انجام می دهیم خیلی سخت می شود!
کتاب مجموعه داستانهایی است سرگرم کننده به همراه نقاشیهایی متناسب و زیبا.

نام کتاب :

گربه می خواهد ماهی بگیرد

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ب ، ج

مترجم :

حسین سیدی

تصویرگر:

نیلوفر میر محمدی

قیمت :

٢٤٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٤

نوبت چاپ دوم :

۱۳۷۷

شمارگان چاپ :

٦٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٣٢ صفحه

شماره شابک :

۴ – ۱۸۰ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

گ ٨٣/٨٠٨


Tagged as: