بوی کال یاس

• ۱۳۷۴ • شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

شاعر به همراه گنجشکها، مارها و کلاغها بر بالهای خیال از دنیای کودکی می آید و بوی نمناک خاک را به همراه آواز پرنده های کوچک و رنگینی که بر شاخه های درختان سیب وحشی در کوهستان آواز می خواندند، به ارمغان می آورد. سبد احساس و عاطفه شاعر پر از بوی سیب و یاسی است که از سرزمین کودکیها چیده شده اند.
کتاب، مجموعه ای از سروده های شاعر است که در هر مورد زمینه ذهن و احساس شاعر که ریشه در دنیای سبز و معصوم کودکیها دارد نیز ارائه شده است.

نام کتاب :

بوی کال یاس

موضوع :

شعر

گروه سنی :

د ، هـ

شاعر:

جعفر ابراهیمی(شاهد)

طرح روی جلد :

بهراد امین سلماسی

قیمت :

١٢٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٤

شمارگان چاپ :

٢٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٦٨ صفحه

شماره دیوئی :

۱۳۶ الف ۶۲۰۹ / ۱ فا ۸


Tagged as: