بابا و باران

• ۱۳۷۴ • شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

کتاب مجموعه اشعار ساده و روانی است از باران و کلاغ و کبوتر و … برای کودکان. تصاویر شاد و زیبایی کتاب بر زیبای این مجموعه شعر افزوده است.

نام کتاب :

بابا و باران

موضوع :

شعر

گروه سنی :

الف ، ب

شاعر:

افسانه شعبان نژاد

تصویرگر:

فاطمه شهدادی

قیمت :

١٢٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٤

شمارگان چاپ :

٥٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٤ صفحه

شماره دیوئی :

۸ ب ۵۱۱ ش ۶۲ / ۱ فا


Tagged as: