شیشه آواز

• ۱۳۷۴ • شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

وقتی که شیشه آوازهای شاعر می شکند، تکه های آن به صورت صبح و پنجره و کوچه و سیب و سبزی و پروانه و … درمی آیند.
کتاب، انتخابی از مجموعه سروده های شاعر است از سالهای ٦٥ تا ٧٢. زبان سروده ها ساده و روان و سبد احساس و عاطفه شاعر پر از بهار و پرنده و پروانه است.

نام کتاب :

شیشه آواز

موضوع :

شعر

گروه سنی :

د ، هـ

شاعر:

افسانه شعبان نژاد

طرح روی جلد:

بهزاد غریب پور

قیمت :

۴۵۰۰ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٤

نوبت چاپ سوم :

۱۳۸۶

شمارگان چاپ :

۳۳۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

٦٠ صفحه

شماره شابک :

۹۶۴ – ۴۳۲ – ۸۸۵ – X

شماره دیوئی :

۸ ش ۵۱۱ ش ۶۲ / ۱ فا


Tagged as: