- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

قهرمان من

تولید شده در سال : ۱۳۸۱ - در گروه تولیدات دفاع مقدس,گروه سنی د

خلاصه کتاب :

بچه هايي که پدران خود را درجنگ با عراق ازدست دادند عموماً با موارد مشابهي در زندگي روبه رو شده و خاطرات مشترکي دارند. يکي از مهمترين وجوه مشترک زندگي آنان نگاهي است که به پدران خود به عنوان قهرمان دارند. اما شايد مهمتر از آن، نگاهي باشد که فرزندان اين قهرمانان وطن به مادران خود، اين قهرمانان صبور و خاموش هميشه تاريخ، داشته اند. اين کتاب نيز نگاهي چنين است از چشم پسر يک قهرمان.نام کتاب :

قهرمان منموضوع :

داستان جنگگروه سني :

دنویسنده :

رضا رئیسیقیمت :

٤٥٠٠ ریالقطع کتاب :

١٦.٥×٢٢ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٨١

شمارگان چاپ :

٢٠٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

٩٦ صفحهشماره شابک :

7 - 752 - 432 - 964شماره ديوئی :

ق ٩٦٦ ر ٦٢/٣ فا ٨Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=349

سایت تولیدات کانون