کلاغه به خونه اش نرسید

• ۱۳۸۱ • شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

کتاب، شعر کوتاهی است درباره کلاغ، کلاغ قصه ها که پر از ترانه می پرد، ولی به گوش هیچ کس ترانه اش نمی رسد، مثل خودش که هیچ وقت به خانه اش نمی رسد.

نام کتاب :

کلاغه به خونه اش نرسید

موضوع :

شعر

گروه سنی :

ب ، ج

شاعر:

افسانه شعبان نژاد

تصویرگر:

علی خدایی

قیمت :

٣٦٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٦×٢٣ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٨١

شمارگان چاپ :

١٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٤ صفحه

شماره شابک :

۵ – ۸۳۴ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

ک ٥١١ ش ٦٢/١ فا ٨


Tagged as: