- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

موش موشک کجائی؟

تولید شده در سال : ۱۳۸۱ - در گروه تولیدات تصویری,گروه سنی الف

خلاصه کتاب :

يک داستان تصويري خوب و زيبا از کوهنوردي موش موشک و دوستش بر قله اي بلند. اما اين قله کجاست؟ تصاوير ساده و زيباي کتاب، داستان را براي بچه ها بازگو مي کند.نام کتاب :

موش موشک کجائي؟موضوع :

تصويريگروه سني :

الف

تصویرگر:

علی خدایی

قیمت :

٤٠٠٠ ریالقطع کتاب :

٢١×٢٦ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٨١

شمارگان چاپ :

١٥٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

٢٠ صفحهشماره شابک :

0 - 876 - 432 - 964شماره ديوئی :

م ٣٩٤ خ ٣٥/٥٩٩ داArticle printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=373

سایت تولیدات کانون