- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

زیر نقش طلائی

تولید شده در سال : ۱۳۸۱ - در گروه تولیدات سرگرمی,گروه سنی ه,گروه سنی د

خلاصه کتاب :

انسان از ديرباز در پي کشف رمز و راز شکلهاي هندسي و روابط حاکم بر آنها بوده است تا در ابعاد مختلف زندگي خود از آنها بهره جويد. استفاده از اشکال هندسي در تزيينات بحثي است مستقل که از جايگاه ويژه اي در بيشتر تمدنها برخوردار است. دراين کتاب، مجموعه به جا مانده از اين نقوش در معماري اسلامي ايران به عنوان گنجينه اي ارزشمند معرفي مي شود.نام کتاب :

زير نقش طلائيموضوع :

سرگرميگروه سني :

د ، هطراح :

حسن شادروان

طرح روی جلد :

منیژه ونکیقیمت :

١٥٠٠٠ ریالقطع کتاب :

٢١×٢٨ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٨١

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

٥٦ صفحهشماره شابک :

5 - 784 - 432 - 964شماره ديوئی :

ر ١٣٣ ش ٤٤/٧٤٥Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=376

سایت تولیدات کانون