کاجها و بلوطها

• ۱۳۸۱ • سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

دراین کتاب، نویسنده با ابتکار و خلاقیت نشان می دهد که چگونه می توان از اشیای ظاهراً بی مصرف، مثلاً میوه های کاج و بلوط، حیوانات و اشکال زیبایی ساخت. با این نوع کتابها می توان قوه خلاقیت کودکان را پرورش داد و به آنها آموخت که هیچ چیز در اطراف ما واقعاً بی مصرف و بیهوده نیست.

نام کتاب :

کاجها و بلوطها

موضوع :

سرگرمی

گروه سنی :

ج ، د

نگارش، طرح وکار :

علیرضا خادم شیروان

عکس :

مجید رضایی

قیمت :

٥٣٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٨١

شمارگان چاپ :

٢٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٣٦ صفحه

شماره شابک :

۹ – ۶۶۷ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

۷۴۵ / ۵ خ ۱ ک


Tagged as: