چگونه از یک فرهنگ لغت استفاده کنیم؟

• ۱۳۸۲ • آموزشی, گروه سنی ب, گروه سنی ج
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

این کتاب کودکان را با کتابهای فرهنگ لغت آشنا می سازد و به آنها یاد می دهدکه چگونه کلمات مورد نظرشان را در یک فرهنگ لغت پیدا کنند. تلفظ درست کلمات و فهمیدن معنای نشانه ها نیز از دیگر بخشهای این کتاب است که به همراه تصاویر گویا آموزش این امر را برای کودکان آسان می سازد.

نام کتاب :

چگونه از یک فرهنگ لغت استفاده کنیم؟

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

ب ، ج

نویسنده :

ل.رن هوبارد

بازنویس :

مصطفی رحماندوست

مترجم :

مصطفی رحماندوست

تصویرگر:

ل.رن هوبارد

قیمت :

٧٣٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢١×٢٨ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٨٢

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٧٢ صفحه

شماره شابک :

۴ – ۸۰۹ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

چ ٧٦١ ه ٠٢٨/٤١٣


Tagged as: