دعاهای زمینی پدربزرگ

• ۱۳۸۲ • داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

پدربزرگها و مادربزرگها معمولاً داستانهای مختلفی برای نوه های خود تعریف می کنند و به بسیاری از پرسشهای آنان درباره زندگی و طبیعت و خدا پاسخ می دهند. بچه ها هم گاه از روز می پرسیدند و گاه از شب. گاهی از زندگی می پرسند و گاهی از مرگ. دراین میان، پرسشهایی که آنان را از زمین فرا می برد و به آسمان پیوند می دهد جایگاه خاصی و نگاه آنها به خودشان، جهان اطراف و خداوند دارد. پاسخ سنجیده بزرگترها به این پرسشها می تواند در شناخت بچه ها و حتی در سرنوشت آنها نقش اساسی داشته باشد. نویسنده دانای این کتاب، با توجه به همین موضوع، پرسش و پاسخ نوه ای را با پدربزرگش در فضای زنده طبیعت مطرح می سازد و نشان می دهد که در این جهان بزرگ همه چیز سر جای خود قرار دارد.

نام کتاب :

دعاهای زمینی پدربزرگ

موضوع :

داستان مذهبی

گروه سنی :

ج ، د

نویسنده :

داگلاس وود

مترجم :

حسین ابراهیمی (الوند)

تصویرگر:

پی.جی لینچ

قیمت :

٨٠٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢٤×٢٨ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٨٢

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٣٦ صفحه

شماره شابک :

۱ – ۴۸۱ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

د ٨١٨ و ٣/٢٩١


Tagged as: