اردک و کشاورز

• ۱۳۸۳ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
اردک و کشاورز
خلاصه داستان:

این فیلم زندگی روزمره یک کشاورز تنبل را در ‏کنار اردکی در یک مزرعه به نمایش می‌گذارد.‏

نام فیلم:

اردک و کشاورز

نوع:

پویانمایی – کوتاه‏

قطع فیلم:

‏۳۵‏ میلی متری

مدت فیلم:

‏۶‏ دقیقه

تاریخ تولید:

‏۱۳۸۳‏

کارگردان:

آویز میرفخرایی

انیماتور:

آویز میرفخرایی

فیلم بردار:

محمدرحیم بختیاری

تدوین گر:

چنگیز صیاد

صداگذار:

چنگیز صیاد ‏

طراح صحنه:

آویز میرفخرایی

مدیر تولید:

محمد طلوع

مجری طرح:

محمدرضا کریمی صارمی


Tagged as:

پخش نمونه اثر