پرنده چه گفت؟

• ۱۳۵۳ • داستان
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

شکارچی دشت سبزرنگ، پیری بود نیرنگ باز و در دامگستری استاد. راه فریب هر جانوری را می دانست. شیر را با آهو شکار می کرد و پرنده را با دانه. شکارچی پیر آن روز تله ای بزرگ کار گذاشته بود تا پرنده ای بزرگ شکار کند، اما تنها پرنده کوچکی به دام افتاده بود. شکارچی بسیار خشمگین شد و پرنده‌ کوچک به رهایی خود اندیشید.
حکایت پرنده زیرک و پندهای سه گانه او به شکارچی نادان، برگرفته از مثنوی مولوی است. در این کتاب، حکایت فوق به همراه مقدمه ای درباره زندگی مولوی با نقاشیهایی زیبایی ارائه شده است.

نام کتاب :

پرنده چه گفت؟

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان)

نویسنده :

رویا

تصویرگر:

بهمن دادخواه

قیمت :

٧٠ ریال

قطع کتاب :

٢٤.٥×٢٤.٥ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٥٣

نوبت چاپ :

چهارم – ١٣٣

شمارگان چاپ :

٧٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٠ صفحه

شماره دیوئی :

پ ٨٦١ ر ٢/٣٩٨ دا