- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

پرنده چه گفت؟

تولید شده در سال : ۱۳۵۳ - در گروه تولیدات داستان

خلاصه کتاب :

شكارچي دشت سبزرنگ، پيري بود نيرنگ باز و در دامگستري استاد. راه فريب هر جانوري را مي دانست. شير را با آهو شكار مي كرد و پرنده را با دانه. شكارچي پير آن روز تله اي بزرگ كار گذاشته بود تا پرنده اي بزرگ شكار كند، اما تنها پرنده كوچكي به دام افتاده بود. شكارچي بسيار خشمگين شد و پرنده‌ كوچك به رهايي خود انديشيد. حكايت پرنده زيرك و پندهاي سه گانه او به شكارچي نادان، برگرفته از مثنوي مولوي است. در اين كتاب، حكايت فوق به همراه مقدمه اي درباره زندگي مولوي با نقاشيهايي زيبايي ارائه شده است.نام کتاب :

پرنده چه گفت؟موضوع :

داستانگروه سني :

ج ( سالهاي چهارم و پنجم دبستان)نویسنده :

روياتصویرگر:

بهمن دادخواه

قیمت :

٧٠ ریالقطع کتاب :

٢٤.٥×٢٤.٥ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٥٣نوبت چاپ :

چهارم - ١٣٣شمارگان چاپ :

٧٥٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

٢٠ صفحه

شماره ديوئی :

پ ٨٦١ ر ٢/٣٩٨ داArticle printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=420

سایت تولیدات کانون