بازتاب

• ۱۳۸۳ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
بازتاب
خلاصه داستان:

روایتی است تصویری از جدایی، بازگشت و فاصله ‏بین این دو.‏

نام فیلم:

بازتاب

نوع:

‏ پویانمایی – کوتاه ‏

قطع فیلم:

‏۳۵‏ میلی متری

مدت فیلم:

‏۸‏ دقیقه

تاریخ تولید:

‏۱۳۸۳‏

کارگردان:

علیرضا چیتائی

انیماتور:

علیرضا چیتائی

نویسنده:

علیرضا چیتائی

فیلم بردار:

محمدرحیم بختیاری

تدوین گر:

سعید پوراسماعیلی

موسیقی:

کیوان هنرمند

صداگذار:

چنگیز صیاد

مدیر تولید:

محمد طلوع

مجری طرح:

محمدرضا کریمی صارمی


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر