بدون عنوان-۱‏

در فضایی كهكشانی ماه‌ها در احساسی از جذبه و ‏نیاز به یكدیگر می‌پیوندند.‏