خواب

لحظه‌های كوتاهی از زندگی دو طاووس كه با هم ‏زندگی نمی‌كنند.‏