شعرهایی برای کودکان

• ۱۳۵۰ • شعر
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

دفتر حاضر، مجموعه شعرهایی از بهار و پرنده و باران، از مهتاب و روشنایی و ترانه، و از صلح و سبزی و شادی، از تنی جند از شاعران بزرگ معاصر برای کودکان، است به همراه نقاشیهای زیبایی که زینت بخش مجموعه شده است.

نام کتاب :

شعرهایی برای کودکان

موضوع :

شعر

گروه سنی :

ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان)

تهیه و تظیم :

محمد مشرف آزاد تهرانی (م.آزاد)

تصویرگر:

بهمن دادخواه

قیمت :

٤٠ ریال

قطع کتاب :

١٦×٢٣ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٥٠

نوبت چاپ :

دوم – ١٣٥٧

شمارگان چاپ :

٢٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٤ صفحه

شماره دیوئی :

ش ٥٧١ م ٦٢/١ فا ٨