صندلی ها

• ۱۳۸۷ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
صندلی ها
خلاصه داستان:

مردی وارد اتاق های مختلفی می‌شود. در هر اتاق ‏پس از کمی انتظار یک صندلی برای نشستن به او ‏ارائه می‌شود. او می‌نشیند و تصاویر زیبایی ‏برای او پخش می‌شود. مرد خسته می‌شود و به طمع ‏مکانی بهتر اتاق ها را ترک می‌کند و این ماجرا ‏ادامه پیدا می‌کند تا اینکه…‏

نام فیلم:

صندلی ها

نوع:

پویانمایی – کوتاه‏

قطع فیلم:

‏۳۵‏ میلی متری

مدت فیلم:

‏۱۳‏ دقیقه

تاریخ تولید:

‏۱۳۸۷‏

کارگردان:

فطیما یثربی

انیماتور:

فطیما یثربی

نویسنده:

فطیما یثربی، ناهید جازی

فیلم بردار:

فرشاد محمدی

تدوین گر:

الهام ملکی، فطیما یثربی‏

موسیقی:

کیوان هنرمند

صداگذار:

چنگیز صیاد

مدیر تولید:

‏ محمد طلوع‏

مجری طرح:

محمدرضا کریمی صارمی


Tagged as:

پخش نمونه اثر