گنج و رنج

• ۱۳۸۶ • داستان, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
گنج و رنج
خلاصه کتاب :

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همۀ جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفته خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می گردد.
آنچه بی‌رنج به دست آید به آسانی برباد رود، و آنچه در پی آن کوشش شایسته شود ماندگار و ثمربخش خواهد بود. داستان شیرین و آموزندۀ گنج و رنج هر دوسوی سکۀ زندگی را نشان می‌دهد.

نام کتاب :

گنج و رنج

موضوع :

داستان

گروه سنی :

د

نویسنده :

افسانه شعبان نژاد

دبیرمجموعه :

افسانه شعبان نژاد

طراح گرافیک :

مهران زمانی

تصویرگر:

فاطمه رادپور

قیمت جلد معمولی :

۲۰۰۰۰ ریال

قیمت جلد سخت :

۲۵۰۰۰ ریال

قطع کتاب :
۲۱ / ۵ × ۲۹
سانتی متر


تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۶

شمارگان چاپ :

۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۲۸ صفحه

شابک:

۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۳۴۱-۰

شابک دوره ای :

۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۳۴۲-۷

شماره دیوئی :

گ ۵۱۱ش۶۲/ ۳فا۸


Tagged as: