آرزوهایم فراموش می‌شوند(نوشته هایی از کودکان فلسطینی همراه نقاشی هایی از کودکان ایرانی در حمایت از مقاومت مردم فلسطین)

• ۱۳۸۶ • تصویری, گروه سنی ج, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
آرزوهایم فراموش می‌شوند(نوشته هایی از کودکان فلسطینی همراه نقاشی هایی از کودکان ایرانی در حمایت از مقاومت مردم فلسطین)
خلاصه کتاب :

قصه ادامه دارد و کودکان فلسطینی همچنان دردها و رنج ها و آرزوهای خود را حکایت می‌کنند این کودکان، به رغم همه تلخی‌ها و سختی‌های زندگی خود در سیاهی ستم اشغالگران، همچنان با قلم‌ها و قلم‌ موهای خود سخن می‌گویند و تصویر می‌کشند و راهی به آینده‌های روشن می گشایند.
اما کودکان فلسطینی در این راه تنها نیستند، چرا که قلب و قلم کودکان ایرانی را نیز همراه خود دارند. در این کتاب همدلی کودکان ایرانی با مردم فلسطین نیز تصویر شده است.

نام کتاب :

آرزوهایم فراموش می‌شوند(نوشته هایی از کودکان فلسطینی همراه نقاشی هایی از کودکان ایرانی در حمایت از مقاومت مردم فلسطین)

موضوع :

تصویری

گروه سنی :

ج، د

مترجم:

نورعلی احمدی فالعی

ویراستار:

سیداکبر میرجعفری

طرح روی جلد :

علی خوش‌جام

صفحه آرا:

علی خوش‌جام

قیمت :

۲۵۰۰۰ ریال

قطع کتاب :

۱۹×۲۶ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۶

شمارگان چاپ :

۳۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۱۴۸ صفحه

شابک:

۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۱۹۸-۰

شماره دیوئی :

۳۷۸ آ ۸۹۲ / ۷۸۸۹


Tagged as: