مجموعۀ مصور تاریخ اسلام

• ۱۳۸۵ • تاریخی, گروه سنی و, مذهبی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
مجموعۀ مصور تاریخ اسلام
خلاصه کتاب :

پیش از اسلام چنان نبود که عرب‌ها یکسره بریده از دنیای گرداگرد خود باشند و از همسایگان خود تأثیر نپذیرند. تمدن ایران و روم و آیین‌های زرتشتی، عیسوی و کلیمی در زندگی مادی و معنوی آنان تأثیر داشته و تجارت با ایران و روم باعث می‌شد که بازرگانان عرب که بیشتر از بزرگان قریش بودند بیش از دیگران با فرهنگ همسایگان متمدن خود آشنا باشند؛ چنانکه بسیاری از کلمه‌های فارسی، رومی، مصری و حبشی توسط همین بازرگانان وارد زبان عربی شد.
کتاب حاضر در بردارنده نقشه‌های جغرافیایی شبه جزیره عربستان در روزگار پیش و پس از اسلام، چگونگی گسترش سرزمین اعراب به سوی دنیای متمدن آن روزگار است. این تصاویر دقیق برای جویندگان تاریخ اسلام درک عینی و روشن‌تری از خیزش شگرف عرب‌ها در پرتو تعالیم اسلام فراهم می‌آرود.
این مجموعه شامل نقشه مصور تاریخی ظهور و گسترش اسلام، نقشه گنگ مصور تاریخی ظهور و گسترش اسلام، نقشه جهان اسلام، مجموعۀ مصور ۱۲قطعه نقشه‌های تاریخی صدر اسلام و کتابچۀ راهنمای نقشه مصور تاریخی ظهور و گسترش اسلام است.

نام کتاب :

مجموعۀ مصور تاریخ اسلام

موضوع :

تاریخی مذهبی

گروه سنی :

و

پدیدآورنده :

بخش تحقیقات و مطالعات جغرافیایی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

تصویرگر:

مؤسسه جغرافیایی و کارتو گرافی سحاب

نظارت :

محمدرضا سحاب

قیمت:

۲۰۰۰۰ ریال

قطع کتاب :
۲۶ / ۵ × ۱۸
سانتی متر


تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۵

شمارگان چاپ :

۱۰۰۰۰ نسخه

شماره شابک :

۹۶۴-۳۹۱-۲۵۲-۳


Tagged as: