نگارگر تاریخ (گزینۀ تاریخ بیهقی از مجموعه گنجینه متون کهن)

• ۱۳۸۴ • متون کهن, گروه سنی و
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
نگارگر تاریخ (گزینۀ تاریخ بیهقی از مجموعه گنجینه متون کهن)
خلاصه کتاب :

بیهقی در کار تاریخ نگاری، مبدع و پیشگام شیوه‌ای خاص است که متأسفانه در دوره‌های پس از او دنبال نشد، و در نتیجه تاریخ‌نگاری به زبان فارسی در مسیری ناهموار و نابسامان گرفتار آمد. دقّت و دوربینی این نویسنده سترگ و تاریخ نگار ژرف‌اندیش یادآور فراخنای افق فکری و ژرفابینی حکیم ابوالقاسم فردوسی سرایندۀ شاهنامۀ ماندگار است. از میان جنبه‌های مشترک و همانند این دو اثر بی‌همتا، می‌توان به خردگرایی، شکوه و صلابت زبان و روح رادی و راستی را در هر دو متن اشاره کرد.
مجموعۀ «گنجینه متون کهن» با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی در حوزۀ ادبیات گرانقدر فارسی فراهم آمده است. این مجموعه با معرفی نویسندۀ هر متن و ویژگی های مهم کار او و نیز شرح واژه‌ها و مفاهیم دشوار، در پی آن است تا پلی باشد برای توجه بیشتر و رجوع به منابع اصلی در حوزۀ ادبیات فارسی.

نام کتاب :

نگارگر تاریخ (گزینۀ تاریخ بیهقی از مجموعه گنجینه متون کهن)

موضوع :

متون کهن

گروه سنی :

و

به کوشش :

علیرضا کمری

طراح گرافیک:

کوروش پارسا نژاد

صفحه آرا:

نگین حاج‌زوار

قیمت :

۱۶۰۰۰ ریال

قطع کتاب :

۱۹‍×۱۶ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۴

شمارگان چاپ :

۱۰۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۲۱۶ صفحه

شماره شابک :

۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۰۲۳-۵

شماره دیوئی :

ک‌ب/ت‌۹۷۷ ب‌۰۵۱۳ /۹۵۵


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
اثر: