نگارگر تاریخ (گزینۀ تاریخ بیهقی از مجموعه گنجینه متون کهن)

• ۱۳۸۴ • گروه سنی و, متون کهن
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
نگارگر تاریخ (گزینۀ تاریخ بیهقی از مجموعه گنجینه متون کهن)
خلاصه کتاب :

بیهقی در کار تاریخ نگاری، مبدع و پیشگام شیوه‌ای خاص است که متأسفانه در دوره‌های پس از او دنبال نشد، و در نتیجه تاریخ‌نگاری به زبان فارسی در مسیری ناهموار و نابسامان گرفتار آمد. دقّت و دوربینی این نویسنده سترگ و تاریخ نگار ژرف‌اندیش یادآور فراخنای افق فکری و ژرفابینی حکیم ابوالقاسم فردوسی سرایندۀ شاهنامۀ ماندگار است. از میان جنبه‌های مشترک و همانند این دو اثر بی‌همتا، می‌توان به خردگرایی، شکوه و صلابت زبان و روح رادی و راستی را در هر دو متن اشاره کرد.
مجموعۀ «گنجینه متون کهن» با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی در حوزۀ ادبیات گرانقدر فارسی فراهم آمده است. این مجموعه با معرفی نویسندۀ هر متن و ویژگی های مهم کار او و نیز شرح واژه‌ها و مفاهیم دشوار، در پی آن است تا پلی باشد برای توجه بیشتر و رجوع به منابع اصلی در حوزۀ ادبیات فارسی.

نام کتاب :

نگارگر تاریخ (گزینۀ تاریخ بیهقی از مجموعه گنجینه متون کهن)

موضوع :

متون کهن

گروه سنی :

و

به کوشش :

علیرضا کمری

طراح گرافیک:

کوروش پارسا نژاد

صفحه آرا:

نگین حاج‌زوار

قیمت :

۱۶۰۰۰ ریال

قطع کتاب :

۱۹‍×۱۶ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۴

شمارگان چاپ :

۱۰۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۲۱۶ صفحه

شماره شابک :

۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۰۲۳-۵

شماره دیوئی :

ک‌ب/ت‌۹۷۷ ب‌۰۵۱۳ /۹۵۵


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: