هفت دیار نیشابور

• ۱۳۸۵ • آموزشی, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
هفت دیار نیشابور
خلاصه کتاب :

نیشابور شهر بزرگی است که در طول تاریخ مرکز علم و ادب و آموزش و هنر بوده و به رغم آنکه بارها در معرض هجوم بیگانگان قرار گرفته، با این حال، همواره قامت برافراشته و رسالت خویش را در گسترش علم و ادب و هنر پاس داشته است . قلب تپنده و کهنسال شهر به مسجدها، مدرسه‌ها، کاروانسراها و بازارهایش روح و نشاط زندگی می‌بخشد و عشق و عرفان را در دامان خویش پرورش می‌دهد.
کتاب حاضر گلگشتی است در این دیار کهنسال و کوچه باغ‌های پرخاطره آن، همراه تصاویری زیبا و گویا.

نام کتاب :

هفت دیار نیشابور

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

د،هـ

نویسنده :

فروغ علی شاهرودی

عکاس:

پروین بنی هارونی

طراح گرافیک:

پروین بنی هارونی

قیمت :

۳۹۰۰۰ ریال

قطع کتاب :
۲۱ × ۲۵ / ۵
سانتی متر


تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۵

شمارگان چاپ :

۳۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۱۱۲ صفحه

شماره شابک :

۹۶۴-۳۹۱-۰۲۸-۸

شماره دیوئی :

هـ۸۶۲ ع۹۱۵ / ۵۵۸۲۵


Tagged as: