بعد از زمستان در آبادی ما

• ۱۳۴۶ • داستان
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

نام کتاب :

بعد از زمستان در آبادی ما

موضوع :

داستان

نویسنده :

سیاوش کسرائی

قیمت :

٦٠ ریال

قطع کتاب :

٢٣×٢٣ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٤٦

نوبت چاپ :

ششم – ١٣٦٢

تعداد صفحات :

٢٦ صفحه

شماره دیوئی :

ب ٥٤٧ ک ٢/٣٩٨