اشغال

• ۱۳۸۰ • تاریخی, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

اتومبیل علی منصور، نخست وزیر وقت، جلو کاخ سعدآباد توقف کرد. او پیاده شد و تا کاخ شاه را تقریباً دوید. به او گفتند: ” اعلی حضرت در سربالایی خیابان قدم می زنند.” هراسان خود را به او رساند. شاه پرسید: “چه خبر شده؟ چرا رنگت پریده؟ اتفاقی افتاده؟ ”
نخست وزیر توضیح داد: “ساعت چهار صبح امروز سفرای انگلیس و شوروی به من اطلاع دادند که قوای نظامیشان از جنوب و شمال به ایران حمله کرده است.”
رضا شاه باورش نشد، اما وقتی نخست وزیر یادداشتهای آنها را برایش خواند، دستش را به درختی گرفت و کنار نهر آب روی شنها نشست و مدتی طولانی هیچ نفهمید.

نام کتاب :

اشغال

موضوع :

تاریخی

گروه سنی :

د

نویسنده :

محسن مومنی شریف

طرح روی جلد :

کوروش پارسانژاد

قیمت :

٥٠٠٠ ریال

قطع کتاب :

۲۳×۱۶ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٨٠

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٧٢ صفحه

شماره شابک :

۹ – ۷۷۹ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

الف ٨٢٥ م ٠٨٢٣/٩٥٥


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: