استاد خیمه شب بازی می آموزد

• ۱۳۶۳ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

یک شب که به عروسی رفته بودیم، برنامه خیمه شب بازی اجرا شد. خیلی ها می خندیدند، اما ما که محو تماشای عروسکها شده بودیم، از تعجب خشکمان زده بود. پس از پایان برنامه، من و دوستانم پرسیدیم: عروسکها چطور می خندیدند و مثل آدمها حرف می زدند؟ ناگهان از داخل خیمه مردی دستش را بیرون آورد و گفت: آفرین به شما،‌آدم دانا و فهمیده همیشه می خواهد از کارها سر دربیاورد. احتمالا شما هم علاقه دارید آنچه را استاد آنها بعدا به ما گفت، بشنوید، در این صورت… .

نام کتاب :

استاد خیمه شب بازی می آموزد

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان), د (دوره راهنمایی)

نویسنده :

بهروز غریب پور

تصویرگر:

بهروز غریب پور

قیمت :

٢٣٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٣

شمارگان چاپ :

٧٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٨ صفحه

شماره دیوئی :

الف ٢٩ غ ٥٣ / ٧٩١