- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

استاد خیمه شب بازی می آموزد

تولید شده در سال : ۱۳۶۳ - در گروه تولیدات آموزشی

خلاصه کتاب :

يك شب كه به عروسي رفته بوديم، برنامه خيمه شب بازي اجرا شد. خيلي ها مي خنديدند، اما ما كه محو تماشاي عروسكها شده بوديم، از تعجب خشكمان زده بود. پس از پايان برنامه، من و دوستانم پرسيديم: عروسكها چطور مي خنديدند و مثل آدمها حرف مي زدند؟ ناگهان از داخل خيمه مردي دستش را بيرون آورد و گفت: آفرين به شما،‌آدم دانا و فهميده هميشه مي خواهد از كارها سر دربياورد. احتمالا شما هم علاقه داريد آنچه را استاد آنها بعدا به ما گفت، بشنويد، در اين صورت... .نام کتاب :

استاد خيمه شب بازي مي آموزدموضوع :

آموزشيگروه سني :

ج ( سالهاي چهارم و پنجم دبستان), د (دوره راهنمايي)نویسنده :

بهروز غریب پورتصویرگر:

بهروز غریب پور

قیمت :

٢٣٠ ریالقطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٦٣

شمارگان چاپ :

٧٠٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

٢٨ صفحه

شماره ديوئی :

الف ٢٩ غ ٥٣ / ٧٩١Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=472

سایت تولیدات کانون