چهار فصل (١) (بهار و تابستان)

• ۱۳۶۳ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

آشنایی کودکان با فصلهای مختلف سال، جدا از آب و هوای متفاوت و آشکار شدن آنها، از راه آشنایی با گلها و میوه های رنگارنگ هر فصل است.
در این کتاب نیز با زبان ساده و روان شعری و به کمک ارائه تصاویر شاد و زیبا، فصلهای مختلف سال به بچه ها معرفی شده است.

نام کتاب :

چهار فصل (١) (بهار و تابستان)

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

الف ( آمادگی و سال اول دبستان), ب( سالهای دوم و سوم دبستان)

نویسنده :

شکوفه تقی

تصویرگر:

پری سیما طاهباز . رویا مشعوف

قیمت :

٣٦٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٥×١٥ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٣

نوبت چاپ :

هشتم – ١٣٨٢

شمارگان چاپ :

٢٥٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٤٤ صفحه

شابک:

٩٦٤-٤٣٢-١٤٩-٩

شماره دیوئی :

چ ٦٥٤ ت ٦٦٢/١ فا ٨