چهار فصل(٢) (پاییز و زمستان)

• ۱۳۶۳ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

فصلها مثل هم نیستند. آیا تفاوتهای آنها را با یکدیگر می دانید؟ آیا در فصل پاییز و زمستان، گلها و میوه ها هم مثل بچه ها لباسهای بیشتر و گرمتر می پوشند؟ در این کتاب، با زبان ساده و روان شعری و به کمک ارائه تصاویر شاد و زیبا، فصلهای پاییز و زمستان به بچه ها معرفی می شود.

نام کتاب :

چهار فصل(٢) (پاییز و زمستان)

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

الف ( آمادگی و سال اول دبستان), ب( سالهای دوم و سوم دبستان)

نویسنده :

شکوفه تقی

تصویرگر:

پری سیما طاهباز . رویا مشعوف

قیمت :

٥٠ ریال

قطع کتاب :

١٥×١٥ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٣

شمارگان چاپ :

٥٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٣٢ صفحه

شماره دیوئی :

چ ٦٥٤ ت ٦٦٢/١ فا ٨