رنگها

• ۱۳۶۳ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

در این کتاب، با استفاده از اشیا، حیوانات و گیاهان، سعی شده است تا رنگهای مختلف در زمینه های واقعی آنها به کودکان معرفی شود. شیوه کار، ساده و در عین حال، مفید و جالب است.

نام کتاب :

رنگها

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

الف ( آمادگی و سال اول دبستان), ب( سالهای دوم و سوم دبستان)

نویسنده :

عباس کیارستمی

تصویرگر:

عباس کیارستمی

قیمت :

٤٨٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٥×١٥ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٣

نوبت چاپ :

چهارم – ١٣٨١

شمارگان چاپ :

١٢٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٩٦ صفحه

شماره دیوئی :

ر ٩١٥ م ٧٥٢