کاردستی، کاردستی

• ۱۳۶۳ • سرگرمی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

برای ساختن کاردستی، از هر وسیله ای می توان استفاده کرد. ولی همواره باید به دو نکته مهم توجه داشت: یکی آنکه از وسایل گوناگون باید “درست“ استفاده کرد، دیگر آنکه مایه کارهای دستی، “تمرین“ است. از این رو کودکان باید فرصت داشته باشند که هر چه بیشتر وسایل گوناگون را به کار ببرند.
کتاب حاضر دو هدف اساسی را دنبال می کند: یکی شناساندن مواد گوناگون و دیگری، برانگیختن نیروی ابتکار در آنان، به گونه ای که خودشان قادر به، ابداع و ساختن چیزهای تازه بشوند. وسایل و روشهای لازم نیز به همراه تصاویر و نمونه های متناسب ارائه شده است.

نام کتاب :

کاردستی، کاردستی

موضوع :

سرگرمی

گروه سنی :

ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان), د (دوره راهنمایی)

نویسنده :

پی یرو پولاتو

مترجم :

بهروز غریب پور

تصویرگر:

اورژینال

قیمت :

١٢٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٩.٥ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٣

شمارگان چاپ :

٤٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٩٨ صفحه

شماره دیوئی :

ک ٨٢١ پ ٧٤٥/٥