آخرین روز زمستان

• ۱۳۸۶ • گروه سنی ه, مذهبی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
آخرین روز زمستان
خلاصه کتاب :

در میدان زندگی می دویم تا زودتر برسیم، درحالی که گاهی نمی دانیم در چه راهی گام گذاشته و به سوی کدام مقصد می رویم. کتاب حاضر از سری “کتاب اندیشه” در موضوع غیبت و انتظار و ظهور ،تلاشی است برای ایجاد انگیزۀ تفکر در جهت خود شناسی و خدا شناسی، و نیز توضیح چگونگی حرکت شایستۀ انسان به سوی خداوند.”کتاب اندیشه” بهانه ای است برای فکر کردن وفهمیدن، برای یافتن راه و شناختن مقصد. این مجموعه مباحث دینی را به زبانی ساده و روان بیان می کند تا زمینه ای برای عمیق تر شدن بینش نوجوانان فراهم آید.


نام کتاب :

آخرین روز زمستان

موضوع :

مذهبی

گروه سنی :

هـ

نویسنده :

سعید روح افزا

ناظر هنری:

ابوالفضل همتی آهویی

صفحه آرا:

شیده زوین

قیمت :

۱۰۰۰۰ ریال

قطع کتاب :
۱۱ / ۵ × ۲۰
سانتی متر


تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۶

شمارگان چاپ :

۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۸۰ صفحه

شابک:

۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۲۸۳-۳

شماره دیوئی :

آ ۷۷۶ ر ۴۶۲ /۲۹۷


Tagged as: