فن تلخیص کتاب

• ۱۳۶۱ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

تلخیص کتاب یا هر نوشته دیگر عبارت است از خلاصه کردن آن و بیان اصل و هدف مطلب و مضمون کتاب به همراه ذکر نکات ضروری و برجسته، به گونه ای که به اصل مطالب و هدف و پیام آن خدشه ای وارد نشود. بنابراین، تلخیص کتاب نوعی فن است که دارای روش و ترتیب خاص خود می باشد. این فن نیز همچون فنون دیگر شامل مهارتهایی است که با کسب آنها می توان بر این فن مسلط شد.
در کتاب حاضر، هدف از تلخیص کتاب و انواع تلخیص و هدف از هر کدام مشخص شده است.

نام کتاب :

فن تلخیص کتاب

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

د (دوره راهنمایی), ه ( سالهای دبیرستان)

نویسنده :

عادل یغما

طرح روی جلد :

مصطفی اوجی

قیمت :

٢٠٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦١

نوبت چاپ :

سوم – ١٣٨٢

شمارگان چاپ :

٤٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٨ صفحه

شماره دیوئی :

١٣٦ ف ٦١ ی ٠٦٦ / ٨٠٨