- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

فن تلخیص کتاب

تولید شده در سال : ۱۳۶۱ - در گروه تولیدات آموزشی

خلاصه کتاب :

تلخيص كتاب يا هر نوشته ديگر عبارت است از خلاصه كردن آن و بيان اصل و هدف مطلب و مضمون كتاب به همراه ذكر نكات ضروري و برجسته، به گونه اي كه به اصل مطالب و هدف و پيام آن خدشه اي وارد نشود. بنابراين، تلخيص كتاب نوعي فن است كه داراي روش و ترتيب خاص خود مي باشد. اين فن نيز همچون فنون ديگر شامل مهارتهايي است كه با كسب آنها مي توان بر اين فن مسلط شد. در كتاب حاضر، هدف از تلخيص كتاب و انواع تلخيص و هدف از هر كدام مشخص شده است.نام کتاب :

فن تلخيص كتابموضوع :

آموزشيگروه سني :

د (دوره راهنمايي), ه ( سالهاي دبيرستان)نویسنده :

عادل یغما

طرح روی جلد :

مصطفی اوجیقیمت :

٢٠٠٠ ریالقطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٦١نوبت چاپ :

سوم - ١٣٨٢شمارگان چاپ :

٤٥٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

٢٨ صفحه

شماره ديوئی :

١٣٦ ف ٦١ ي ٠٦٦ / ٨٠٨Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=533

سایت تولیدات کانون