دعای مرغ آمین

• ۱۳۶۰ • دفاع مقدس
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

نویسنده در طی دو نامه، از اهواز به تهران و از تهران به اهواز، سالهای مختلف قبل از انقلاب، انقلاب و پس از آن رابررسی می کند و به مناسبتهای مختلف، تاریخ معاصر و ظلم و ستمهای آن را ذکر کرده و گاه تا صدراسلام هم پیش می رود. درواقع، این نامه های خانوادگی،همچون آینه ای، جنبه هایی از شرایط اجتماعی و فرهنگی معاصر، بویژه دوران اخیر را بازمی تاباند و برجسته می سازد. در این میان، ذکر جنگ و بعضی حوادث و اخبار مربوط به آن، جای ویژه ای در این مکاتبات می یابد.

نام کتاب :

دعای مرغ آمین

موضوع :

داستان جنگ

گروه سنی :

د (دوره راهنمایی)

نویسنده :

سیروس طاهباز

قطع کتاب :

١٤.٥*٢١.٥ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٠

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٩٦ صفحه

شماره دیوئی :

د ٢٢٥٢ ط٩٥٥/٠٨٤٣