اصول و مبانی رشد

• ۱۳۶۰ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

برای مسئولان پرورشی و آموزشی، شناختن تواناییها، نیازها و و یژگیهای رفتاری و خصوصیات روانی کودکان و نوجوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این شناخت، ضمن درک بهتر کودکان و نوجوانان، زمینه هایی فراهم می آورد تا در طرح و به کارگیری امکانات پرورشی و آموزشی، تفاوتها و ویژگیهای آنان لحاظ گردد و سطح انتظارات متناسب با زمینه های واقعی در آنان تنظیم شود.
کتاب حاضر، مجموعه مباحثی در این زمینه، با استفاده ازشناخت و تجربیات دست اندرکاران این حوزه و نیز بر مبنای مطالعاتی در منابع غیرفارسی است.

نام کتاب :

اصول و مبانی رشد

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

و ( اولیای تربیتی)

به کوشش :

دکتر مهرناز شهرآرای

قیمت :

٥٠ ریال

قطع کتاب :

١٤.٥*٢١.٥ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٠

نوبت چاپ :

دوم – ١٣٦١

شمارگان چاپ :

٣٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٣٤ صفحه