ورودی به قلمرو شبه عروسکها و نمایش های عروسکی

• ۱۳۶۰ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

عروسکها از آغاز، عملکرد مذهبی و آیینی داشته اند و بتدریج در کنار آن، به عنوان وسیله‌بازی کودکان، بویژه دختران، شکل گرفته اند.
در این کتاب، با شرح مختصری درباب عملکرد و نقش عروسک در جوامع بشری، به عروسکهای خیمه شب بازی با نممایش عروسکی پرداخته شده و نمونه هایی زیبا از این نوع عروسکها ارائه می شود.

نام کتاب :

ورودی به قلمرو شبه عروسکها و نمایش های عروسکی

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

د (دوره راهنمایی), ه ( سالهای دبیرستان)

نویسنده :

بهروز غریب پور

قیمت :

٤٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٠

نوبت چاپ :

دوم – ١٣٦٤

شمارگان چاپ :

١٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٤٦ صفحه

شماره دیوئی :

و ٢٩ غ ٧٩١/٥٣