افسانه نیما یوشیج

• ۱۳۵۷ • شعر
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

باز هم حکایت “افسانه“ از شاعر بزرگ معاصر، نیما یوشیج. این بار “افسانه“ نیما با خط زیبای یکی از خوشنویسان معاصر کشور جلوه کرده و با نقاشیهای زیبای هنرمندی توانا زینت داده شده است.
بدین ترتیب، این بار “افسانه“ با مقدمه ساده و صمیمی خود شاعر به واقعیتی تبدیل شده است که اکنون در برابر چشمان شما قرار دارد.

نام کتاب :

افسانه نیما یوشیج

موضوع :

شعر

گروه سنی :

د (دوره راهنمایی), ه ( سالهای دبیرستان)

به کوشش :

سیروس طاهباز

تصویرگر:

بهمن دادخواه

قیمت :

١٥٠ ریال

قطع کتاب :

۳۴×۲۶/۵ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٥٧

شمارگان چاپ :

١٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٣٨ صفحه

شماره دیوئی :

الف ٩٨٦ ن ١/٦٢ فا ٨