تفرقه

• ۱۳۵۸ • داستان
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

در بیشه ای، کنارچشمه ای، صیادی تور خود را پهن کرد و مقداری دانه روی آن پاشید و پنهان شد و منتظر ماند. پس از مدتی، دسته ای از پرندگان به کنار چشمه آمدند و با دیدن دانه ها فریب خوردند و به دام افتادند.
وقتی صیاد برای شستن دست و رویش به کنار چشمه رفت، ناگهان پرندگان همه با هم به پرواز درآمدند و دام را با خود به هوا بردند. صیاد به دنبال آنها روانه شد و… .

نام کتاب :

تفرقه

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ب( سالهای دوم و سوم دبستان), ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان)

نویسنده :

قدمعلی سرامی

تصویرگر:

هوشنگ محمدیان

قیمت :

١٦٠٠ ریال

قطع کتاب :

۱۳/۵×۲۱ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٥٨

نوبت چاپ :

یازدهم – ١٣٧٧

شمارگان چاپ :

٢٦٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٤٠ صفحه

شابک:

٩٦٤-٤٣٢-١٤١-٣

شماره دیوئی :

٦٢١ ت ٢ / ٣٩٨