جشنهای مردم آسیا برای کودکان همه جا

• ۱۳۵۸ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

“انتشارات مشترک آسیا“ وابسته به “مرکز فرهنگی آسیا برای یونسکو“ مجموعه هایی از داستانها و نقاشیهای متعلق به نویسندگان و هنرمندان کشورهای مختلف آسیایی تهیه کرده است که توسط گروه مرکزی ویراستاران پنج کشور آسیایی انتخاب و ویرایش شده اند. این آثار که ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشورها دارد، برای کودکان این کشورها عرضه شده است با پیام آشنایی، دوستی و صلح بین ملتها؛ تا آن زمان که خوانندگان این آثار خود خالق این پیوندها و دوستیها باشند.

نام کتاب :

جشنهای مردم آسیا برای کودکان همه جا

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان), د (دوره راهنمایی)

تهیه و تنظیم :

انتشارات کانون

تصویرگر:

اورژینال

قیمت :

١٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٨×٢٤ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٥٨

شمارگان چاپ :

١٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

١٠٠ صفحه

شماره دیوئی :

٤٣٨ چ ٣٩٢/٠٩٥