- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

برده رقصان

تولید شده در سال : ۱۳۵۹ - در گروه تولیدات داستان

خلاصه کتاب :

يكي از ننگين ترين صفحات تاريخ بشري، بردگي و برده داري بوده است. اين امر همواره ادعاي انسان مبني بر “اشرف مخلوقات بودن“ او را زير سؤال برده و بر آن پوزخند زده است. پس از كشف قاره جديد و راه افتادن كشتيهاي بخار، تجارت از امريكا به افريقا آغاز شد. سالها بعد، در خود امريكا نيز اين تجارت از ايالتي به ايالت ديگر در اشكال مختلف ادامه بافت و تا جنگ داخلي شمال و جنوب و صدور بيانية آزادي در سال ١٨٦٤، به بدترين شكل خود رواج داشت. در اين كتاب، خواننده به همراه كودك سياهپوستي كه براي بردگي ربوده شده و به سرزمين ديگري انتقال مي يابد، همراه شده و شاهد رنجهاي باورنكردني آنها در طول چنين سفري طاقت فرسا مي گردد.نام کتاب :

برده رقصانموضوع :

داستانگروه سني :

د (دوره راهنمايي), ه ( سالهاي دبيرستان)نویسنده :

پائولا فاکس

مترجم :

مصطفی رهبرقیمت :

٧٠٠٠ ریالقطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٥٩نوبت چاپ :

هفتم - ١٣٨٢شمارگان چاپ :

٨٥٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

١٩٦ صفحهشماره ISBN :

٩٦٤-٤٣٢-٣٥٢-١شماره ديوئی :

ف ١- ب ٨١٣/٥٤Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=591

سایت تولیدات کانون