از یک تا ده

• ۱۳۵۶ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

کتاب، آموزش اعداد از یک تا ده است به کودکان، به کمک نقاشیها و تصاویر متناسب.

نام کتاب :

از یک تا ده

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

الف ( آمادگی و سال اول دبستان)

تصویرگر:

نیکزاد نجومی

قیمت :

٦٠ ریال

قطع کتاب :

٢٤.٥*٢٤.٥ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٥٦

نوبت چاپ :

سوم – ١٣٦٠

شمارگان چاپ :

٥٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٤ صفحه

شابک:

شماره دیوئی :

الف ٣٣٩ ن ٥١٣